*

Vents forts

Vents forts.

En cas d'avís meteorològic de vents forts seguiu les següents recomanacions:

   

Si sou a casa.

- Escolteu la ràdio per estar informat de l'evolució del temps.

- Tancar i assegurar portes, finestres, tendals i tots els elements exteriors del seu habitatge.

- Enrotllar les persiones.
 - Retirar tests i tots aquells objectes situats en ampits, terrasses, etc. que puguin caure al carrer provocant accidents.
 - Verificar les instal·lacions exteriors del seu comerç o empresa, assegurant tots els elements que puguin potencialment en perill de despreniment.

 

Si sou al carrer.

- Quan camini pel carrer estigui atent a cornises, murs o arbres que poden arribar a desprendre.
- Eviteu caminar sota de instal·lacions provisionals com ara bastides o grues de construcció.

 

Si va a viatjar
- A la carretera: estigui atent als avisos i condicions meteorològiques, agafeu fermament el volant i eviti tant les altes velocitats com les maniobres brusques.

- Extremar les precaucions per la possible presència d'obstacles a la via.
- En cas de realitzar activitats a l'aire lliure verifiqui la seguretat dels elements que puguin desprendre, com ara porteries, cistelles de bàsquet, etc. Estigui igualment atent a l'arbrat, murs i cornises.

1 1 2
Design downloaded from free website templates.