*

Contaminació atmosfèrica de la capa de l'ozó

Contaminació atmosfèrica de la capa del'ozó.

La contaminació atmosfèrica és la contaminació de l'aire ambient. Es produeix per la presència en l'aire de substàncies determinades en concentracions superiors a les naturals, que impliquen risc, dany o molèstia greu a les persones i als altres éssers vius. També pot afectar diversos materials, reduir la visibilitat o
produir olors.

 

Les condicions meteorològiques de l'atmosfera poden dispersar o concentrar els contaminants o fins i tot modificar la natura. Quan la situació meteorològica contribueix a concentrar els contaminants, de manera que se superin els valors límits legislats, es declara un episodi ambiental i es defineixen mesures per reduir les emissions i la concentració d'aquests contaminants.

 

Consells d'autoprotecció:
• No feu esforços físics prolongats a l'aire lliure.
• Eviteu consumir tabac.
• Reduïu el temps que passi en espais a l'aire lliure.

 

Consells per reduir els nivells de contaminació:
• Eviteu els desplaçaments innecessaris amb vehicle motoritzat.
• Utilitzeu el transport públic o el mitjà de transport menys contaminant.

 

Grups de població especialment sensibles:
Sempre que hi hagi un avís de superació dels nivells d'ozó o es declari un episodi ambiental per diòxid de nitrogen o per partícules, s'han d'extremar les precaucions i la vigilància amb els grups de població especialment sensibles:
• Els nadons i els nens són el grup amb més risc a l'exposició, especialment
els nens quan estan a l'aire lliure fent activitats físiques.
• També qualsevol adult que realitzi activitats
tats físiques prolongades a l'exterior.
• Les persones amb malalties respiratòries com asma o bronquitis crònica.
• Les persones amb malalties cardiovasculars.
• La gent gran.
• Les persones especialment sensibles a l'ozó i que sense raó coneguda pateixen més

els efectes que la resta de la població.
1 1 2
Design downloaded from free website templates.