*

Inundacions

Inundacions.

Recomanacions bàsiques

>Revisi de tant en tant l'estat de la teulada, de les baixants d'aigua d'edificis i dels desguassos pròxims.
>Si una vegada que ha començat a ploure, l'aigua cau de manera persistent i torrencial, penseu que el risc d'inundació existeix.

>Escolteu la ràdio per saber l'estat i evolució del temps.

 

Si sou a casa o en un edifici
>Traieu de l'exterior del seu habitatge aquells objectes que puguin ser arrossegats per l'aigua.
>Si arribés a inundar l'habitatge, és fonamental abandonar com més aviat els soterranis i plantes baixes i desconnectar l'energia elèctrica utilitzant llanternes per a l'enllumenat.

>Posar-vos juntament amb les vostres mascotes a llocs alts de l'edifici.

 

Si sou a fora
>Allunyeu-vos de rius, torrents i zones baixes de vessants i turons, evitant travessar guals inundats. >Aneu als punts més alts de la zona.
>Estar informat a través de la ràdio.
>Si està viatjant, presti especial atenció als torrents que creuen les carreteres.

>Aparcar el cotxe si hi ha problemes de visibilitat.
>No utilitzeu el cotxe quan hi hagi perill d'inundació.
>Seguiu les indicacions de Protecció Civil. Davant d'una situació delicada, contribuirà que les tasques de salvament es realitzin amb més rapidesa.

1 1 2
Design downloaded from free website templates.