*

Consells generals per actuar correctament en cas d'emergència:

Consells generals d'actuació.

La millor lluita contra les emergències i catàstrofes és sempre la prevenció, per això des de Protecció Civil de Montcada i Reixac, volem donar-vos uns consells d'autoprotecció per a fer front a qualsevol emergència.

Les primeres actuacions davant d'una emergència determinen el grau de les mateixes.

 

Seguiu els enllaços que trobareu en aquesta pàgina per veure els consells i les recomanacions que us posem al vostre abast.

*

Consell generals d'actuació

Consells generals d'actuació.

En termes generals, és natural que davant d'una situació de risc o emergència, pugui tenir una sensació de por o inseguretat. Per això, primer de tot, aturi uns instants per recuperar la calma necessària que li permeti adoptar les decisions més aconsellables i oportunes.

 

La serenitat i la reflexió són els millors aliats per afrontar una situació que comporti algun tipus d'amenaça o perill. A més, la tranquil·litat del seu comportament afavorirà la seguretat de les persones que estiguin al seu voltant.

 

La utilització simultània i de forma massiva del telèfon, produeix el bloqueig de les línies. En aquests casos, vostè pot col·laborar amb el telèfon únicament en cas d'extrema necessitat.
Les mesures de prevenció ajuden a reduir el dany que es pot derivar dels desastres.

 

En cas d'emergència, conèixer algunes pautes d'autoprotecció, ajuda a prendre decisions que poden afavorir tant la seva seguretat com la dels altres.

*

Què són les mesures d'autoprotecció?

Què són les mesures d'autoprotecció?

Són el conjunt d'accions encaminades a la protecció, realitzades per un mateix, per a si mateix.
Els ciutadans han de prendre les mesures necessàries per evitar la generació de riscos, així com exposar-se a ells. Un cop sobrevinguda una emergència, han d'actuar d'acord amb les indicacions dels agents dels serveis públics competents.

 

 

Què implica?

Quan parlem d'autoprotecció estem parlant de: prevenció, control de riscos així com accions i mesures a adoptar a fi de garantir la protecció dels ciutadans, els béns i el medi ambient.
La prevenció, entesa com el conjunt de mesures i accions encaminades a evitar o mitigar els possibles impactes adversos dels riscos i amenaces, és un dels fins prioritaris del Sistema Nacional de Protecció Civil. En matèria d'autoprotecció, es materialitza a través dels plans d'autoprotecció.

 

A qui obliga?

Obliga tant als ciutadans com a les administracions públiques, com s'indica a la Llei del Sistema Nacional de Protecció Civil.

 

Quins tipus d'autoprotecció es consideren?

Podem considerar dos tipus d'autoprotecció: l'autoprotecció ciutadana i l'autoprotecció corporativa:

   * L'autoprotecció ciutadana es pot entendre com l'exercida pels ciutadans en el marc físic on es desenvolupa la seva vida. Per tant, es pot parlar de: autoprotecció individual, autoprotecció familiar, autoprotecció en comunitats ...
   * L'autoprotecció corporativa és el sistema d'accions i mesures adoptades per una entitat pública o privada, encaminades a prevenir i controlar els riscos, a donar resposta a les emergències i garantir la coordinació de les accions que s'adoptin amb el sistema públic de Protecció Civil.

*

Algunes mesures d'autoprotecció

Algunes mesures de prevenció.
•Davant d'una emergència avisar als serveis d'emergències al telèfon 112 i seguir les indicacions de l'operador/a.

• Mantenir la calma.
• Realitzar moviments de pressa, però sense córrer, vigilant no atropellar els altres.

• No obstaculitzar les portes de sortida.

• Tenir preparat una bossa amb una ràdio, una llanterna a piles i una farmaciola.

• Tenir localitzats els documents més rellevants.
• Recordar que propagar rumors i informacions exagerades, incompletes o deformades, no només no ajuda, sinó que pot confondre i alarmar a altres possibles afectats i perjudicar l'eficaç solució de l'emergència.

 

Recordi

Les mesures de prevenció ajuden a reduir el dany que es pot derivar dels desastres.

    En cas d'emergència, conèixer algunes pautes d'autoprotecció, ajuda a prendre decisions que poden afavorir tant la seva seguretat com la dels altres.
1 1 2
Design downloaded from free website templates.