PROTECCIÓ CIVIL
MONTCADA I REIXAC

En conveni amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac 

Associació de Voluntaris

1

Associació de Voluntaris

és una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb la protecció civil municipal. L' Associació de Voluntaris i Voluntàries s’ha creat mitjançant les lleis de Protecció Civil (4/1997, de 20 de maig), la d’Associacions (7/1997, de 18 de juny) de la Generalitat de Catalunya i el Decret Llei (27/2001, de 23 de gener); pel qual s’aprova el Reglament de les Associacions de Protecció Civil de Catalunya.

2

Fins de l'Associació

La prevenció i actuació en situacions de greu risc o catàstrofe i la protecció i socors de les persones, els béns i el medi ambient en aquelles situacions. 
Col·laborar amb els municipis en la elaboració i el desenvolupament dels diferents plans d'emergència.

3

Conveni amb l'Ajuntament

L'article 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya regula que els Plans municipals de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac determina mitjançant un Conveni de col·laboració que l'entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montcada i Reixac és l'entitat que queda vinculada al funcionament a aquesta autoritat municipal.

Funcionament

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil està vinculada als serveis bàsics d'intervenció en emergències depenent de l'Ajuntament de Montcada i Reixac per a realitzar les tasques que es considerin adients.

Les funcions de l'Associació estan orientades a la coordinació preventiva i operativa respecte de la protecció de persones, els béns i el medi natural davant de danys produïts per les situacions d'emergència en circumstàncies de greu risc o catàstrofe, mitjançant la realització d'activitats que permetin evitar, controlar o reduir els seus efectes amb caràcter previ a l'actuació dels serveis competents o amb col·laboració amb aquests.

Video dels serveis realitzats des del confinament per la crisis sanitània del COVID-19.
94 dies de servei.

Direcció

Carrer Viver s/n Hotel d'Entitats                     
08110 Montcada i Reixac                     


Contacte 

Email: pcmontcada@hotmail.com                     
Telèfon: 627 580 112                     

Enllaços

Consells Protecció Civil
Meteocat
Mapa Pla Alfa

Intranet

Fes't-en Voluntari

Si vols formar part de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montcada i Reixac, envia'ns un correu electrònic a:
pcmontcada@hotmail.com

© Copyright 2020 PCMIR - All Rights Reserved        *En conveni amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac

This website was built with Mobirise templates